Att göra det vackra användbart,
att kombinera det vackra med funktion är mitt mål.

Känslan som mina bruksföremål förmedlar är viktig,
de tunt drejade väggarna och kombinationen av matta
och blanka ytor gör att de känns bra i handen.

Formgivningen är enkel, oftast klassisk med endast
någon detalj som dekoration. Mina bruksföremål görs
inte i några stora serier. Det unika och personliga i
varje föremål ska stå i centrum.